Blandad kompott med bilder från
Skagerack i Strömstad.